Contributie - CSV Jong Holland

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Contributie

Voor het seizoen 2022-2023 zijn de contributiebedragen alleen verhoogd met de prijsindexatie (bron: CBS consumentenprijsindex).  
Naast deze inflatiecorrectie is de belangrijkste wijziging dat alle jeugdteams (vanaf de Onder-8) komend seizoen 2x per week zullen trainen. Er is dan ook geen onderscheid meer in de contributie voor selectie-teams en niet-selectieteams bij de jeugd.  Het is daardoor wat lastig vergelijken met de contributie van vorig seizoen, omdat voor alle leeftijdsgroepen de 'toeslag tweede trainingsmoment' voortaan onderdeel uitmaakt van de totale contributie.

Contributie '22/'23 Totaal per seizoen  
Mini's (t/m Onder-7) € 187 (inclusief €10 kledingbijdrage)
Onder 08 - Onder 11 € 236 (inclusief €10 kledingbijdrage)
Onder 12 - Onder 15 € 241 (inclusief €10 kledingbijdrage)
Onder 16 - Onder 17 € 247 (inclusief €10 kledingbijdrage)
Onder 18 - Onder 19 € 264 (inclusief €10 kledingbijdrage)
Senioren € 235 (inclusief €10 kledingbijdrage)
Senioren Selectie (JH1 en JH2) € 296 (inclusief €10 kledingbijdrage en €10 wasbijdrage)
Vrijdagavond 30+ / 35 + € 82 (inclusief €10 kledingbijdrage)
Trainend lid / reservelid € 115  
niet-spelend lid / donateur € 50  


De contributie van de vereniging wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De contributiebedragen worden jaarlijks met tenminste de dan geldende prijsindexatie verhoogd.

Voor vragen over de contributiebetaling kunt u uitsluitend op donderdagavond tussen 19 en 21 uur bellen met Wijnand Dekker, tel. 072-5129350.

Contributie betaal je vooraf en kan alleen per automatische incasso.  Geeft u geen machtiging af en betaalt u na verzenden van de factuur,  of storneert u een in rekening gebrachte termijn, dan brengen wij €10 aan kosten in rekening. Het rekeningnummer van Jong Holland is NL63RABO0376437200. 

Een achterstand in de betaling houdt in dat je niet meer kunt deelnemen aan activiteiten van de vereniging, zoals trainingen en wedstrijden. Bij overschrijving naar een andere vereniging zal alsnog de verschuldigde contributie worden geïnd voordat medewerking aan de overschrijving wordt verleend.

Inclusief in de contributie: kledingbijdrage en reserveringsbijdrage
De kledingbijdrage (€10 per seizoen) wordt besteed aan de aanschaf van wedstrijdshirts en broekjes, deze worden door de vereniging ter beschikking gesteld aan de spelers. De kledingbijdrage is een verplichte bijdrage voor alle spelende leden van de afdeling veldvoetbal. 
De reserveringsbijdrage (€10 per seizoen) is een onderdeel van de contributie, specifiek bestemd voor toekomstige incidentele uitgaven.


Alkmaar Pas en Jeugdsportfonds

De gemeente Alkmaar kent een regeling voor huishoudens met een klein inkomen: de Alkmaar Pas.
Vanaf 2009 stelt de gemeente Alkmaar onder de naam “Kinderen doen mee” geld beschikbaar voor een grote groep kinderen van 4 t/m 17 jaar ten behoeve van het betalen van contributie van b.v. een sportvereniging of een toneelvereniging.

Hoe is verder de procedure bij Jong Holland?
Met de Alkmaar Pas kunt u een deel van de contributie betalen bij de ledenadministratie en het bestuur Maak hiervoor telefonisch een afspraak. Indien het contributiebedrag hoger is dan het tegoed op de Alkmaar Pas zal het verschil door u zelf moeten worden betaald. 

Voor de resterende contributie kunt u mogelijk een beroep doen op het jeugdsportfonds. (klik op de link voor meer informatie)
Voor meer informatie over deAlkmaar Pas kunt terecht op de website www.alkmaarpas.nl

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!